Language Language Language Language Language Language Language Language Language

Tigeren Kinesisk astrologi

Født år 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Modig, selvsikker, konkurransedyktig. Tigeren kan ha litt problemer med det moralske får nå sine mål.