Language Language Language Language Language Language Language Language Language

Ukens horoskop Kinesisk

Kinesisk horoskop av Henning Hai Lee Yang. Oppdatert 03.05.2024
 
Uke 18
 
 
Rotte
 
Det er verken lurt å vri seg unna eller å slurve i dette nye året. Nå må du tenke kvalitet. Dette blir forøvrig en uke som går som smurt. Det kan hende du var veldig sosial og festet litt for mye forrige uke, derfor er du sliten. Du trenger tid til å hente deg inn. Uken blir fin, men det er likevel ikke lurt å ta unødige sjanser. Denne uken egner seg altså ikke til spill eller spekulering av noen art. 
 
Dine lykke tall : 4, 5, 20 og 22
 
 
Okse
 
Dette er en uke med spenning og dramatisk forandring som kanskje er mest åpenbar i ditt familieliv eller karrieren din. Bruk tiden til å foreta sårt tiltrengte forandringer. Håp og visjoner for fremtiden og behovet for å finne forståelse og mening er Alfa og Omega for deg i denne tid. Særlig hvis du kan motiveres av behovet for ekspansjon og vekst, kan du forvente fremskritt.
 
 
Dine lykke tall : 2, 9, 10 og 20
 
Tiger
 
Tiden er inne til å skjerpe dømmekraften og manifestere din evne til å veilede andre og gi dem råd. Hvis du er tilbøyelig til å overvurdere deg selv, være overbærende med moralske svakheter eller komme med forhastede uttalelser, blir du konfrontert med denne siden av din natur. Har du imidlertid mulighet til å gjøre noe med selvdisiplin og samtidig være forsiktig med det du gjør, kan du utnytte mulighetene for å ekspandere.
 
Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 33
 
Hare
 
Her er det store irritasjonsmomenter som oppstår i denne perioden.  De er oppstått som et resultat av denne innflytelsen, men hvis du bruker denne perioden til å i gang sette dynamiske forandringer, vil du likevel være i stand til å gjøre dramatiske fremskritt i ditt liv.
 
Dine lykke tall : 14, 23, 29 og 31
 
 
Drage
 
 
Nå har du trangen til vekst og ekspansjon, men dessverre vil du støte mot treghetens krefter i din karriere eller i samfunnet. Du begynner å forstå den makten det etablerte har over ditt liv nå. Du blir faktisk utfordret til å undersøke hvordan du begrenser deg selv og fremtiden din gjennom restriktive systemer eller mangel på visjon og tro på dine evner. Hvis du imidlertid kan finne balansen mellom å lære av tidligere erfaringer og likevel la deg inspirere av en fremtidsvisjon, kan du sikkert forvente deg stø og solid vekst.
 
Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 31
 
Slange
 
Nå er det viktig å ekspandere innenfor en viss struktur og akseptere de begrensninger som settes av yrkesmessige autoriteter. Hvis du gjør det riktig, blir du en viktig brikke i utviklingen av din virksomhet eller kulturelt i samfunnet. 
 
Dine lykke tall : 5, 13, 27 og 29
 
 
Hest
 
Det vil inntre store forandringer på området av ditt liv som har med din integritet og holdning å gjøre. Dette er en tid da innsikt og bevissthet om fremtiden skulle bli en inspirerende og fornyende kraft i ditt yrkesmessige liv. Du kan forvente deg en dramatisk utvidelse av din horisont - enten gjennom reiser til fjerne mål eller kontakt med eksotiske land eller mennesker gjennom mentalitetsutvidende aktiviteter i forbindelse med bevissthets vekst.
 
Dine lykke tall : 11, 13, 24 og 30
 
Geit
Fremskritt i din karriere avhenger av din evne til å tenke i helt nye baner og til å mobilisere moderne og anvendelige metoder - både teknologiske og revolusjonære. Det er en tid med spennende muligheter og stor oppfinnsomhet. Trangen til a være fri og uforpliktet kan utmerket godt få høyere prioritet enn personlige ambisjoner.
 
Dine lykke tall : 2, 4, 26 og 27
 
Ape
 
Du kan vente deg en gjennomgripende forandring på dette området etterhvert som du lærer å integrere den følgende innflytelsen i ditt liv. Din fantasi blir sterkt stimulert i denne tiden, og det kan brukes til din fordel hvis du mobiliserer fantasien til et eller annet kreativt, spesielt i forbindelse med musikk, billedverdenen og kunst. Har du tenkt på å stille ut dine arbeid med tiden, så bør du foreta visse forberedelser til det nå.
 
Dine lykke tall : 1, 3, 23 og 30
 
Hane
Din idealisme og din drøm topper seg på denne tiden, og det kan påvirke din dømmekraft i en positiv retning. Fantasien din kan bli grepet av store håp, og du har en tendens til å knytte dine håp til en drøm som kan bli større, helt til den blir en virkelighet. Det er veldig fint med inspirasjon, men sørg for at du ikke lar deg rive med inn i en drømmeverden, men at du virkeliggjør dine drømmer. Lytt til fornuftens stemme og arbeid i etapper med kontrollerbare mål.
 
Dine lykke tall : 11, 13, 21 og 22
 
 
Hund
 
I denne uken blir du innviet i bruken av makt og hemmelighetsfullhet i din yrkesmessige sfære. Det kan skyldes at du oppdager forhold, korrupsjon eller maktmisbruk bak en eller annen yrkesmessig fasade, eller at du lærer å mobilisere din personlige makt eller psykiske innsikt i din karriere. Uansett hvordan omstendighetene er, føler du muligens en viss engstelse på grunn av omstendigheter som tilsynelatende ligger utenfor din kontroll. Sørg derfor for å stå på god fot med juridiske og økonomiske autoriteter. 
 
Dine lykke tall : 2, 4, 28 og 30
 
Gris
Du kan forvente en utvidelse av din omgangskrets i denne tiden, spesielt hva angår folk som søker innflytelse i stor målestokk i samfunnet. Opinionsdannere, rådgivere og utlendinger kan gi deg nytt perspektiv i forbindelse med fremtidig planlegging. Du føler i denne tiden at din skjebne henger sammen med en større plan.
 
Dine lykke tall : 1, 13, 24 og 27
 
 
 
Uke 19
 
Rotte
 
I denne perioden kan du utmerket godt føle deg satt opp mot mektige institusjoner i samfunnet. Det er en god ide å stå på god fot i alle dine mellomværende med myndighetene. Det nytter ikke å måle krefter med organisasjoner eller personer med større makt enn din egen. Tiden er inne til å yte en større innsats for å etablere din egen trygghet og økonomiske uavhengighet.
 
Dine lykke tall : 21, 23, 24 og 31
 
Okse
 
I denne uken kan du regne med suksess og tilfredshet i forbindelse med hjem og familie som er med på å gi deg større følelsesmessige ressurser i din karriere. Du kan få hell og medgang i forbindelse med jord og fast eiendom, og du vil muligens få mer støtte fra familien din.
 
Dine lykke tall : 4, 18, 28 og 29
 
Tiger
 
På det yrkesmessige plan er oppbygging av en sterk identitet følelser en sterkt motiverende faktor, så du trives i en fremtredende jobb der du kan få anerkjennelse. Din evne til å lykkes avhenger av mange andre faktorer i ditt horoskop, men viktig er blant annet din selvtillit, karisma og personlige stil. Du vil få en spennende og utfordrende uke.
 
Dine lykke tall : 1, 7, 24 og 25
 
 
Hare
 
Nå ønsker du å bruke dine kreative sider som du gjerne vil bruke på flere områder. Det er viktig for deg å være i sentrum for ting, og når alt kommer til alt, aksepterer andre mennesker deg som leder for sin gruppe. Du er lykkeligst når du skiller deg ut og utmerker deg, og dette vil du få til i denne uken som du har foran deg.
 
Dine lykke tall : 2, 3, 24 og 27
 
 
Drage
 
Du trer nå inn i en fase der du har behov for å trekke veksler på dine intellektuelle kompetanser og forbindelser til innflytelsesrike  personer og for å ta fatt på dine yrkesmessige mål. Læretiden er forbi, så du er nå nødt til å løpe en risk og kreve nø av deg selv eller dine overordnede. Og da er det bedre å sikte høyt !
 
 
Dine lykke tall : 2, 5, 19 og 20
 
 
Slange
 
I denne perioden med voksende selvtillit kan du trygt sjøsette dine ekspansjonsplaner. Nå bør du tenke positivt på fremtiden og så levende som mulig visualisere hvordan du gjerne vil at ting skal være. Din makt til å få det du vil ha, er på sitt høyeste, så gå i gang med dine visjoner for en strålende fremtid.
 
 
Dine lykke tall : 11, 13, 28 og 31
 
Hest
Denne uken er meget gunstig for deg å ekspandere i utlandet. Samtidig kan det også vise seg at et større yrkesmessig avansement som følge av samarbeid med gode venner - selv om de kan være altfor optimistiske med hensyn til hva de utretter. Sagt generelt kan du forvente deg en økonomisk oppgang, ettersom du allerede har investert i din karriere. Denne uken blir en heldig periode for deg.
 
Dine lykke tall : 1, 3, 14 og 28
 
 
Geit
 
I denne tiden føler du muligens at du mangler den nødvendige trening eller intellektuelle erfaring til å gjøre nø med karrieren din akkurat nå. Og derfor vil det være lurt av deg å bruke tiden t il å forbedre dine ferdigheter ved å oppsøke eksperter på ditt område eller delta på kurs. Du oppdager kanskje at du er nødt til å bruke mye tid på engasjementer som medfører reiser, men du kan regne med mye spenning og masse utfordringer denne uken.
 
 
Dine lykke tall : 2, 9, 24 og 31
 
 
Ape
Nå er det viktig for deg å mobilisere den energien og entusiasme som bølger gjennom kroppen din. Konkurranseånden er skjerpet o du har mot og visjon til å kaste deg ut i det krevende yrkeslivet og møte en hvilken som helst utfordring. Du kan overvinne hindringer nå og utvide din aksjonsform. Akkurat er du ute etter suksess, et brennende ønske fra din egen side.
 
Dine lykke tall : 1, 6, 24 og 27
 
 
Hane
 
Denne uken  kan du vente deg en gjennomgripende forandring på ditt liv. I denne tiden skjer det endringer i det du legger vekt på i dine yrkesmessige forhold. Og nå ønsker du å kaste deg ut i yrkesmessige forhandlinger som innbefatter større kontakt med andre eller en eller annen form for partnerskap. Suksess kan oppnås ved rådgivning og utvidelse av ditt kontakt nett. Kontrakter og forståelse er begunstiget i denne perioden, så lenge dine håp og forventninger er realistiske.
 
Dine lykke tall : 11, 13, 21 og 22
 
Hund
 
Du trer inn i en fase der hvor du har behov for å trekke veksler på dine intellektuelle talenter og forbindelser til innflytelsesrike personer og for å ta fatt på dine yrkesmessige mål. Med en voksende selvtillit kan du trygt sjøsette dine ekspansjonsplaner. Nå bør du tenke positivt på fremtiden og så levende som mulig visualisere hvordan du gjerne vil at ting skal være. En spennende uke med mange gode opplevelser venter på deg.
 
Dine lykke tall : 2, 3, 22 og 26
 
Gris
 
Problemer med økonomi og jobbsikkerhet blir svært presserende i denne perioden, og du vil føle en sterk trang til å overvinne enhver svakhet på dette felt. Du kan imidlertid vente deg mange vanskeligheter, særlig hvis du gir etter for umodne forventninger eller stoler for mye på andre. Barnslig oppførsel hjelper ikke nå, og hvis 
du ikke har bevisst kontroll over dine følelsesmessige reaksjoner, kan du vente å bli litt upopulær i denne tiden.
 
 
Dine lykke tall : 1, 2, 24 og 25
 
Uke 20
 
Rotte
Atmosfæren på arbeidsplassen er sikkert temmelig trykket nå - kanskje på grunn av en eldre person som prøver a hevde sin autoritet. Jo mer moden du er, desto bedre kan du klare situasjonen. Du er nødt til å vite hvor du skal sette grenser, samtidig som du lever opp til at du er diplomatisk person som kan takle vedkommende på en god måte.
 
Dine lykke tall : 2, 4, 7 og 12
 
 
Okse
Du har en meget travel periode foran deg med muligheter for utvidelse av ditt arbeidsengasjement både hjemme og på arbeidet. Som sådan kan du lære noe av virkeligheten ved å delegere arbeid. Det er din jobb å bevare et generelt overblikk og samtidig motivere andre med hensyn til fremtiden. Dine meninger blir verdsatt så lenge du er mottakelig for andre menneskers ideer. Det kan være utfoldelsesmuligheter i utlandet. Planlegg fremtiden allerede i denne uken.
 
Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 27
 
 
Tiger
Det er et sprang i din forståelse av underbevissthetens makt som former ditt liv i denne perioden. Du velger muligens å utvikle din følelsesmessige innsikt på en eller annen måte. Hvis du nærer noen form for skjult angst eller fobier, kan du vente at de vil være mer akutte eller komme opp til overflaten nå. Selv om det kan være forstyrrende, er det en enestående anledning til å forstå ditt sinns hemmelige mekanismer og eliminere de negative virkningene av fortrengninger. Du kan bli den dristige oppdager av et eller annet svært mørkt område.
 
 
Dine lykke tall : 2, 8, 29 og 30
 
 
 
Hare
 
I denne tiden kan du føle dyptliggende psykiske komplekser, som manifesterer seg som besettende oppførsel, kommer til overflaten nå, og jo mer du prøver å undertrykke dem, desto større makt vil de ha over deg. Et sikkert faretegn er hvis du begynner å anklage andre for dårlig oppførsel, eller hvis du føler at du blir skygget eller forfulgt. Nå må du rydde opp i tenkeboksen din, når alt kommer til alt, du får anledning til å bli ferdig med disse belastningene. Uken ender bra og behagelig til slutt.
 
Dine lykke tall : 5, 6, 24 og 28
 
Drage
 
Din fantasi blir sterkt stimulert i denne tiden, og det kan brukes til din fordel hvis du mobiliserer fantasien til et eller annet kreativt, spesielt i forbindelse musikk, billedverdenen og kunst. Særlig hvis det er en vesentlig del av din karriere å være realistisk, så pass på ! Din idealisme og dine drømmer topper seg på denne tiden, og det kan påvirke din dømmekraft alvorlig. Uken blir både givende og spennende, så heng med !
 
Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 25
 
 
Slange
 
 
Dette blir en av de travleste periodene i ditt yrkesmessige liv, og mange vil gjøre krav på tiden din. Hvis du lever opp til ditt ansvar, presiserer klart hav du gjerne vil oppnå og arbeider hardt for å nå dine mål, kan du - med tiden- virkelig lykkes. Uken gir deg mulighet til å få en fulltreffer.
 
Dine lykke tall : 5, 7, 27 og 31
 
 
Hest
 
Du kan forvente deg en utvidelse av din omgangskrets i denne tiden. Spesielt hva angår folk som søker innflytelse i stor målestokk i samfunnet. Dine meninger blir verdsatt på en riktig måte, og du kan forvente deg en klekkelig belønning for det du gjør.
 
 
Dine lykke tall : 1, 6, 24 og 28
 
 
Geit
Nå synes du nok at familieinteresser og ekspansjon på hjemmefronten går foran dine yrkesmessige ambisjoner i denne tiden. Ikke desto mindre kan du oppleve et visst hell i karrieren din og kanskje få mulighet til å reise eller utvide din omgangskrets. Overskudd av emosjonell energi gjør deg i stand til i vidt omfang å hjelpe dem du arbeider sammen med.
 
Dine lykke tall : 2, 9, 18 og 29
 
 
 
Ape
Du vil føle at arbeid krever at du overvinner dine forbehold og kommer mer frem for å få større kontakt med andre. Det er på tide at du påtar deg større ansvar for forbindelser på ditt arbeid, kanskje via en mer utadvendt jobb. Det kan bety forretningsreiser eller større selskapelighet eller underholdning. Begynn å arbeide mer med mennesker enn med ting og lær diplomatiets kunst.
 
Dine lykke tall : 1, 4, 20 og 22
 
 
Hane
 
Du bør tenke på å ekspandere i utlandet. Høyere utdannelse, PR og innsiktsfremmende prosjekter bringer også suksess. Uansett hav du gjør, er det viktig at det har dybde og mening for deg. Hold opp med å kaste bort dyrebar tid på trivialiteter - suksess dreier seg om livskvalitet og gi uttrykk for det innerste av din identitet. Uken blir spennende og full av nye muligheter !
 
 
Dine lykke tall : 11, 23, 24 og 31
 
Hund
 
Dette er en tid med et uhyre stort følelsesmessig press, som kan føles sterkt i ditt arbeidsmiljø. Det vil påvirke kvinner enn menn, og snarere på et privat plan enn utenfor hjemmet. Det er viktig å kikke på tingenes fundament nå. Nå må du dra skjulte problemer frem i lyset og foreta en opprydning.
 
 
Dine lykke tall : 10, 23, 29 og 30
 
 
Gris
 
I denne uken er det viktig at du ikke lar deg begrenses av gamle overbevisninger om hva som er mulig og umulig. Du bør la en ny visjon om hvordan du ønsker at fremtiden din skal utfolde seg, i deg frie hender. De drømmene som du nå formulerer, vil gi energi til din fremtid og gjødsle jorden, så dekan bli til virkelighet. Det betyr at du må presisere dine yrkesmessige håp og ønsker for å sikre at de har mening i det lange løp.
 
 
Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 26
 
Uke 21
 
Rotte
Denne uken blir en tid med utfordringer for deg, både hva karrieren din og hjemmelivet ditt angår. Suksess i denne tiden avhenger av hvor mye ryggrad og selvdisiplin du har. Imidlertid kan du forvente motstand fra mektige og erfarne mennesker i ditt yrkesliv, og det er sikkert bedre å søke å lære av dem i stedet for å bekjempe dem.
 
Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 25
 
 
Okse
I denne uken har du en tendens til å vakle mellom to ytterpunkter. På den ene siden begeistres du av enkelte gode ideer og forslag som du synes er alle tiders. på den andre siden vet du godt at de ikke duger, og kan til og med involvere en økonomisk risiko. Men ettersom omgivelsene også mener at planene er tillokkende, lar du fornuften fare - iallfall for en liten stund. Det viser seg at hverken du eller de andre var innstilt på å jobbe skikkelig med sakene, og innen ukens utgang sitter dere igjen med en følelse av tomhet. Kjærlighetslivet blomstrer heldigvis litt opp, og du får god oppmuntring fra din partner. Når alt kommer til alt, så er uken veldig bra allikevel.
 
Dine lykke tall : 5, 9, 24 og 30
 
 
Tiger
 
Du ønsker å gjøre noe nytt, og din nye indre verden får deg til å gå nye veier, og nå får du noe materiale som du kan jobbe med. Legg en blokk og en blyant på nattbordet - du får bruk for dem til å skrive ned dine spennende drømmer straks du våkner om morgenen. De opplysninger du får ved dette, kan være ganske viktige for deg. For du kan få nøkkelen til ditt indre og gi deg en bedre forståelse av deg selv ved å analysere disse dataene. Hvis du ikke kan tyde disse dataene selv, bør du skaffe deg en bok om drømmetydning. Ellers er du svært opptatt av alt som har med den alternative retning å gjøre. Helsen er god, bruk litt mer tid til hvile og mosjon.
 
Dine lykketall : 8, 23, 29 og 32
 
Hare
 
I ro og mak fordype deg i dine indre anliggender i denne uken. Du merker en stadig økende interesse for psykologi og har lyst til å studere det nærmere. Men du må ikke glemme at du må avsette litt tid til din partner, videre er det lurt av deg å ikke flørte for mye. Og hvis du gjør det, så kan ditt nåværende forhold ende galt. Helsen er god, fortsatt er det litt kaldt ute.
 
Dine lykketall : 7, 20, 29 og 32
 
Drage
 
Du har nok for mange drømmer i denne tiden, og du blir slett ikke blid hvis noen kniper deg i armen for å vekke deg. Du er ikke kjent for å sette ditt lys under en skjeppe, og i denne tiden føler du virkelig at du klarer å løfte dine ambisjoner opp på et enda høyere nivå. Din selvtillit er det ingen ting i veien med, men det er en del hindringer som må forseres før du kommer så langt. Du er altfor tilbøyelig til å ville blåse i disse hindringene. Andre prøver å komme med gode råd, men du hører ikke etter. Nå må du skjerpe deg, ellers vil alt rakne for deg, og da er det kanskje for sent.
 
Dine lykketall : 1, 20, 26 og 31
 
 
Slange
 
Det er skjedd en del ting siden uken begynte, og tiden er inne til å gjøre opp status for det gamle året og det nye som kommer. Du vil nok tenke over hva var det som hendte da - og hvorfor gikk det slik som det gjorde ? Kanskje skyldtes det den måten du valgte å handle på ? Ellers er uken ganske rolig, ingen særlig happening i sikte, men det er godt å få litt tid på seg selv og dine nærmeste. Din partner trenger nok en liten oppmuntring, gjør det, uken avslutter med mye romantikk.
 
Dine lykketall : 1, 22, 23 og 29
 
 
Hest
 
Det blir nok en større utfordring enn det du venter deg. I denne uken møter du dessverre en del uforutsette hindringer. De nye tingene som du gjerne vil arbeide med, blir stoppet før de blir startet. Prosjektene som allerede er i gang, blir ren og skjær rutine. Og dette kan du ikke fordra og du kjeder deg. De ting som du har stor tro på, har du ikke mye tid til. Du føler deg trett og uopplagt, mest fordi du tar problemene fra arbeidsplassen med deg hjem. Nå kan du komme inn i en ond sirkel hvis du ikke passer på. Ta en ting av gangen og si til deg selv at du må rydde opp i dette, og da vil alt gå av seg selv.
 
Dine lykketall være : 11, 23, 25 og 28
 
 
Geit
 
Din iherdighet har vært svært fremtredende denne uken, og det er kommet frem en del positive og konstruktive resultater ut av det hele. Klimaet på arbeidsplassen er utmerket nå i disse dager, og forholdet til kolleger er på det beste. Nå kan du virkelig vise andre hva du duger til. Uken kan avsluttes med en skikkelig feiring på grunn av fortjenester som du har klart å dra inn på vegne av din arbeidsgiver. 
 
Dine lykketall : 11, 20, 25 og 33
 
 
Ape
 
Etterhvert som tiden skrider frem, blir det tilrådelig å holde en litt lavere profil når det gjelder alle former for nytenkning. Du behøver ikke å jage etter suksess, for den vil komme til deg i stedet. Bare ta en ting om gangen, uken er interessant og konstruktiv. Uansett med din fleksibitet så vil du finne deg veldig godt til rette denne uken også !
 
Dine lykketall : 12, 23, 29 og 34
 
Hane
Du vil føle at det går bra for deg, og du trives godt i de nye muligheter som byr seg. Etter å ha arbeidet skikkelig i det siste, så begynner mye av din innsats til å innfri de forventninger som du har til dine omgivelser. Den økonomiske situasjon har en tendens til å vise tegn til forbedring, noe som du virkelig kan glede deg til.
 
Dine lykketall : 7, 23, 25 og 26
 
 
Hund
Dette blir en fin uke både rent intellektuelt, arbeidsmessig og ikke minst hva kjærligheten angår. Du får mye oppmerksomhet for det du gjør og du gleder deg til at du får gjennomslag for dine planer og ideer. Om du har hatt kommunikasjonsproblemer med den du er glad i, så kan dette endres i løpet av uken.
 
Dine lykketall : 12, 21, 24 og 32
 
Gris
 
Detter blir absolutt en spennende uke, især når det gjelder jobben og ambisjonene. Det er snakk om utsikter og muligheter hvor du vil komme til å få tiltrodd nye ansvarsområder. Dette oppfatter du som noe positivt og et skritt i riktig retning. Uken blir veldig spennende med mange gode opplevelser.
 
Dine lykketall : 2, 20, 21 og 23

Uke 22

 

Rotte

Her er det store irritasjonsmomenter som oppstår i denne perioden.  De er oppstått som et resultat av denne innflytelsen, men hvis du bruker denne perioden til å i gang sette dynamiske forandringer, vil du likevel være i stand til å gjøre dramatiske fremskritt i ditt liv.

 

Dine lykke tall : 14, 23, 29 og 31

 

Okse

 

Nå har du trangen til vekst og ekspansjon, men dessverre vil du støte mot treghetens krefter i din karriere eller i samfunnet. Du begynner å forstå den makten det etablerte har over ditt liv nå. Du blir faktisk utfordret til å undersøke hvordan du begrenser deg selv og fremtiden din gjennom restriktive systemer eller mangel på visjon og tro på dine evner. Hvis du imidlertid kan finne balansen mellom å lære av tidligere erfaringer og likevel la deg inspirere av en fremtidsvisjon, kan du sikkert forvente deg stø og solid vekst.

 

Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 31

 

Tiger

 

Nå er det viktig å ekspandere innenfor en viss struktur og akseptere de begrensninger som settes av yrkesmessige autoriteter.Hvis du gjør det riktig, blir du en viktig brikke i utviklingen av din virksomhet eller kulturelt i samfunnet.

 

Dine lykke tall : 5, 13, 27 og 29

 

Hare

 

Det vil inntre store forandringer på området av ditt liv som har med din integritet og holdning å gjøre. Dette er en tid da innsikt og bevissthet om fremtiden skulle bli en inspirerende og fornyende kraft i ditt yrkesmessige liv. Du kan forvente deg en dramatisk utvidelse av din horisont - enten gjennom reiser til fjerne mål eller kontakt med eksotiske land eller mennesker gjennom mentalitetsutvidende aktiviteter i forbindelse med bevissthets vekst.

 

Dine lykke tall : 11, 13, 24 og 30

 

Drage

 

Fremskritt i din karriere avhenger av din evne til å tenke i helt nye baner og til å mobilisere moderne og anvendelige metoder - både teknologiske og revolusjonære. Det er en tid med spennende muligheter og stor oppfinnsomhet. Trangen til a være fri og uforpliktet kan utmerket godt få høyere prioritet enn personlige ambisjoner.

 

Dine lykke tall : 2, 4, 26 og 27

 

Slange

 

Du kan vente deg en gjennomgripende forandring på dette området etterhvert som du lærer å integrere den følgende innflytelsen i ditt liv.

 

Dine lykke tall : 3, 9, 29 og 31

 

 

Hest

Din fantasi blir sterkt stimulert i denne tiden, og det kan brukes til din fordel hvis du mobiliserer fantasien til et eller annet kreativt, spesielt i forbindelse med musikk, billedverdenen og kunst. Har du tenkt på å stille ut dine arbeid med tiden, så bør du foreta visse forberedelser til det nå.

 

Dine lykke tall : 1, 3, 23 og 30

 

 

Geit

 

Din idealisme og din drøm topper seg på denne tiden, og det kan påvirke din dømmekraft alvorlig. Fantasien din kan bli grepet av store håp, og du har en tendens til å knytte dine håp til en boble som kan bli større, helt til den sprekker. Det er greit med inspirasjon, men sørg for at du ikke lar deg rive med inn i en drømmeverden. Lytt til fornuftens stemme og arbeid i etapper med kontrollerbare mål.

 

Dine lykke tall : 11, 13, 21 og 22

 

Ape

I denne uken blir du innviet i bruken av makt og hemmelighetsfullhet i din yrkesmessige sfære. Det kan skyldes at du

oppdager forhold, korrupsjon eller maktmisbruk bak en eller annen yrkesmessig fasade, eller at du lærer å mobilisere din personlige makt eller psykiske innsikt i din karriere. Uansett hvordan omstendighetene er, føler du muligens en viss engstelse på grunn av omstendigheter som tilsynelatende ligger utenfor din kontroll. Sørg derfor for å stå på god fot med juridiske og økonomiske autoriteter.

 

Dine lykke tall : 2, 4, 28 og 30

 

Hane

 

Du kan forvente en utvidelse av din omgangskrets i denne tiden, spesielt hva angår folk som søker innflytelse i stor målestokk i samfunnet. Opinionsdannere, rådgivere og utlendinger kan gi deg nytt perspektiv i forbindelse med fremtidig planlegging. Du føler i denne  tiden at din skjebne henger sammen med en større plan.

 

Dine lykke tall : 1, 13, 24 og 27

 

Hund

I denne perioden kan du utmerket godt føle deg satt opp mot mektige institusjoner i samfunnet. Det er en god ide å stå på god fot i alle dine mellomværende med myndighetene. Det nytter ikke å måle krefter med organisasjoner eller personer med større makt enn din egen. Tiden er inne til å yte en større innsats for å etablere din egen trygghet og økonomiske uavhengighet.

 

Dine lykke tall : 21, 23, 24 og 31

 

Gris

I denne uken kan du regne med suksess og tilfredshet i forbindelse med hjem og familie som er med på å gi deg større følelsesmessige ressurser i din karriere. Du kan få hell og medgang i forbindelse med jord og fast eiendom, og du vil muligens få mer støtte fra familien din.

 

Dine lykke tall : 4, 18, 28 og 29

 

 

Uke 23

 

 

 

Rotte

 

På det yrkesmessige plan er oppbygging av en sterk identitet følelser en sterkt motiverende faktor, så du trives i en fremtredende jobb der du kan få anerkjennelse. Din evne til å lykkes avhenger av mange andre faktorer i ditt horoskop, men viktig er blant annet din selvtillit, karisma og personlige stil. Du vil få en spennende og utfordrende uke.

 

Dine lykke tall : 1, 7, 24 og 25

 

Okse

 

Nå ønsker du å bruke dine kreative sider som du gjerne vil bruke på flere områder. Det er viktig for deg å være i sentrum for ting, og når alt kommer til alt, aksepterer andre mennesker deg som leder for sin gruppe. Du er lykkeligst når du skiller deg ut og utmerker deg, og dette vil du få til i denne uken som du har foran deg.

 

Dine lykke tall : 2, 3, 24 og 27

 

Tiger

 

Du trer nå inn i en fase der du har behov for å trekke veksler på dine intellektuelle kompetanser og forbindelser til innflytelsesrike  personer og for å ta fatt på dine yrkesmessige mål. Læretiden er forbi, så du er nå nødt til å løpe en risk og kreve noe av deg selv eller dine overordnede. Og da er det bedre å sikte høyt !

 

 

Dine lykke tall : 2, 5, 19 og 20

 

Hare

I denne perioden med voksende selvtillit kan du trygt sjøsette dine ekspansjonsplaner. Nå bør du tenek positivt på fremtiden og så levende som mulig visualisere hvordan du gjerne vil at ting skal være. Din makt til å få det du vil ha, er på sitt høyeste, så gå i gang med dine visjoner for en strålende fremtid.

 

 

Dine lykke tall : 11, 13, 28 og 31

 

Drage

Denne uken er meget gunstig for deg å ekspandere i utlandet. Samtidig kan det også vise seg at et større yrkesmessig avansement som følge av samarbeid med gode venner - selv om de kan være altfor optimistiske med hensyn til hva de utretter. Sagt generelt kan du forvente deg en økonomisk oppgang, ettersom du allerede har investert i din karriere. Denne uken blir en heldig periode for deg.

 

Dine lykke tall : 1, 3, 14 og 28

 

 

Slange

I denne tiden føler du muligens at du mangler den nødvendige trening eller intellektuelle erfaring til å gjøre nø med karrieren din akkurat nå. Og derfor vil det være lurt av deg å bruke tiden t il å forbedre dine ferdigheter ved å oppsøke eksperter på ditt område eller delta på kurs. Du oppdager kanskje at du er nødt til å bruke mye tid på engasjementer som medfører reiser, men du kan regne med mye spenning og masse utfordringer denne uken.

 

 

Dine lykke tall : 2, 9, 24 og 31

 

Hest

Nå er det viktig for deg å mobilisere den energien og entusiasme som bølger gjennom kroppen din. Konkurranseånden er skjerpet o du har mot og visjon til å kaste deg ut i det krevende yrkeslivet og møte en hvilken som helst utfordring. Du kan overvinne hindringer nå og utvide din aksjonsform. Akkurat er du ute etter suksess, et brennende ønske fra din egen side.

 

Dine lykke tall : 1, 6, 24 og 27

 

Geit

 

Denne uken  kan du vente deg en gjennomgripende forandring på ditt liv. I denne tiden skjer det endringer i det du legger vekt på i dine yrkesmessige forhold. Og nå ønsker du å kaste deg ut i yrkesmessige forhandlinger som innbefatter større kontakt med andre eller en eller annen form for partnerskap. Suksess kan oppnås ved rådgivning og utvidelse av ditt kontakt nett. Kontrakter og forståelse er begunstiget i denne perioden, så lenge dine håp og forventninger er realistiske.

 

Dine lykke tall : 11, 13, 21 og 22

 

Ape

Du trer inn i en fase der hvor du har behov for å trekke veksler på dine intellektuelle talenter og forbindelser til innflytelsesrike personer og for å ta fatt på dine yrkesmessige mål. Med en voksende selvtillit kan du trygt sjøsette dine ekspansjonsplaner. Nå bør du tenke positivt på fremtiden og så levende som mulig visualisere hvordan du gjerne vil at ting skal være. En spennende uke med mange gode opplevelser venter på deg.

 

Dine lykke tall : 2, 3, 22 og 26

 

Hane

 

 

Problemer med økonomi og jobbsikkerhet blir svært presserende i denne perioden, og du vil føle en sterk trang til å overvinne enhver svakhet på dette felt. Du kan imidlertid vente deg mange vanskeligheter, særlig hvis du gir etter for umodne forventninger eller stoler for mye på andre. Barnslig oppførsel hjelper ikke nå, og hvis du ikke har bevisst kontroll over dine følelsesmessige reaksjoner, kan du vente å bli upopulær.

 

 

Dine lykke tall : 1, 2, 24 og 25

 

Hund

Atmosfæren på arbeidsplassen er sikkert temmelig trykket nå - kanskje på grunn av en eldre person som prøver a hevde sin autoritet. Jo mer moden du er, desto bedre kan du klare situasjonen. Du er nødt til å vite hvor du skal sette grenser, samtidig som du lever opp til at du er diplomatisk person som kan takle vedkommende på en god måte.

 

Dine lykke tall : 2, 4, 7 og 12

 

 

Gris

 

Du har en meget travel periode foran deg med muligheter for utvidelse av ditt arbeidsengasjement både hjemme og på arbeidet. Som sådan kan du lære nø av virkeligheten ved å delegere arbeid. Det er din jobb å bevare et generelt overblikk og samtidig motivere andre med hensyn til fremtiden. Dine meninger blir verdsatt så lenge du er mottakelig for andre menneskers ideer. Det kan være utfoldelsesmuligheter i utlandet. Planlegg fremtiden allerede i denne uken.

 

Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 27

 

 

Uke 24

 

Rotte

 

Det er et sprang i din forståelse av underbevissthetens makt som former ditt liv i denne perioden. Du velger muligens å utvikle din følelsesmessige innsikt på en eller annen måte. Hvis du nærer noen form for skjult angst eller fobier, kan du vente at de vil være mer akutte eller komme opp til overflaten nå. Selv om det kan være forstyrrende, er det en enestående anledning til å forstå ditt sinns hemmelige mekanismer og eliminere de negative virkningene av fortrengninger. Du kan bli den dristige oppdager av et eller annet svært mørkt område.

 

 

Dine lykke tall : 2, 8, 29 og 30

 

Okse

I denne tiden kan du føle dyptliggende psykiske komplekser, som manifesterer seg som besettende oppførsel, kommer til overflaten nå, og jo mer du prøver å undertrykke dem, desto større makt vil de ha over deg. Et sikkert faretegn er hvis du begynner å anklage andre for dårlig oppførsel, eller hvis du føler at du blir skygget eller forfulgt. Nå må du rydde opp i tenkeboksen din, når alt kommer til alt, du får anledning til å bli ferdig med disse belastningene. Uken ender bra og behagelig til slutt.

 

Dine lykke tall : 5, 6, 24 og 28

 

Tiger

Din fantasi blir sterkt stimulert i denne tiden, og det kan brukes til din fordel hvis du mobiliserer fantasien til et eller annet kreativt, spesielt i forbindelse musikk, billedverdenen og kunst. Særlig hvis det er en vesentlig del av din karriere å være realistisk, så pass på ! Din idealisme og dine drømmer topper seg på denne tiden, og det kan påvirke din dømmekraft alvorlig. Uken blir både givende og spennende, så heng med !

 

Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 25

 

Hare

 

Dette blir en av de travleste periodene i ditt yrkesmessige liv, og mange vil gjøre krav på tiden din. Hvis du lever opp til ditt ansvar, presiserer klart hav du gjerne vil oppnå og arbeider hardt for å nå dine mål, kan du - med tiden- virkelig lykkes. Uken gir deg mulighet til å få en fulltreffer.

 

Dine lykke tall : 5, 7, 27 og 31

 

 

Drage

 

Du kan forvente deg en utvidelse av din omgangskrets i denne tiden. Spesielt hva angår folk som søker innflytelse i stor målestokk i  samfunnet. Dine meninger blir verdsatt på en riktig måte, og du kan forvente deg en klekkelig belønning for det du gjør.

 

 

Dine lykke tall : 1, 6, 24 og 28

 

 

Slange

 

Nå synes du nok at familieinteresser og ekspansjon på hjemmefronten går foran dine yrkesmessige ambisjoner i denne tiden. Ikke desto mindre kan du oppleve et visst hell i karrieren din og kanskje få mulighet til å reise eller utvide din omgangskrets. Overskudd av emosjonell energi gjør deg i stand til i vidt omfang å hjelpe dem du arbeider sammen med.

 

Dine lykke tall : 2, 9, 18 og 29

 

Hest

 

Du vil føle at arbeid krever at du overvinner dine forbehold og kommer mer frem for å få større kontakt med andre. Det er på tide at du påtar deg større ansvar for forbindelser på ditt arbeid, kanskje via en mer utadvendt jobb. Det kan bety forretningsreiser eller større selskapelighet eller underholdning. Begynn å arbeide mer med mennesker enn med ting og lær diplomatiets kunst.

 

Dine lykke tall : 1, 4, 20 og 22

 

 

Geit

Du bør tenke på å ekspandere i utlandet. Høyere utdannelse, PR og innsiktsfremmende prosjekter bringer også suksess. Uansett hav du gjør, er det viktig at det har dybde og mening for deg. Hold opp med å kaste bort dyrebar tid på trivialiteter - suksess dreier seg om livskvalitet og gi uttrykk for det innerste av din identitet. Uken blir spennende og full av nye muligheter !

 

 

Dine lykke tall : 11, 23, 24 og 31

 

Ape

 

Dette er en tid med et uhyre stort følelsesmessig press, som kan føles sterkt i ditt arbeidsmiljø. Det vil påvirke kvinner enn menn, og snarere på et privat plan enn utenfor hjemmet. Det er viktig å kikke på tingenes fundament nå. Nå må du dra skjulte problemer frem i lyset og foreta en opprydning.

 

 

Dine lykke tall : 10, 23, 29 og 30

 

Hane

I denne uken er det viktig at du ikke lar deg begrenses av gamle overbevisninger om hva som er mulig og umulig. Du bør la en ny visjon om hvordan du ønsker at fremtiden din skal utfolde seg, i deg frie hender. De drømmene som du nå formulerer, vil gi energi til din fremtid og gjødsle jorden, så dekan bli til virkelighet. Det betyr at du må presisere dine yrkesmessige håp og ønsker for å sikre at de har mening i det lange løp.

 

 

Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 26

 

Hund

Denne uken blir en tid med utfordringer for deg, både hva karrieren din og hjemmelivet ditt angår. Suksess i denne tiden avhenger av hvor mye ryggrad og selvdisiplin du har. Imidlertid kan du forvente motstand fra mektige og erfarne mennesker i ditt yrkesliv, og det er sikkert bedre å søke å lære av dem i stedet for  å bekjempe dem.

 

Dine lykke tall : 1, 3, 24 og 25

 

 

Gris

I denne uken har du en tendens til å vakle mellom to ytterpunkter. På den ene siden begeistres du av enkelte gode ideer og forslag som du synes er alle tiders. på den andre siden vet du godt at de ikke duger, og kan til og med involvere en økonomisk risiko. Men ettersom omgivelsene også mener at planene er tillokkende, lar du fornuften fare - iallfall for en liten stund. Det viser seg at hverken du eller de andre var innstilt på å jobbe skikkelig med sakene, og innen ukens utgang sitter dere igjen med en følelse av tomhet. Kjærlighetslivet blomstrer heldigvis litt opp, og du får god oppmuntring fra din partner. Når alt kommer til alt, så er uken ikke så aller verst allikevel.

 

Dine lykke tall : 5, 9, 24 og 30

 

 

Uke 25

 

 

Rotte

 

Du ønsker å gjøre noe nytt, og din nye indre verden får deg til å gå nye veier, og nå får du noe materiale som du kan jobbe med. Legg en blokk og en blyant på nattbordet - du får bruk for dem til å skrive ned dine spennende drømmer straks du våkner om morgenen. De opplysninger du får ved dette, kan være ganske viktige for deg. For du kan få nøkkelen til ditt indre og gi deg en bedre forståelse av deg selv ved å analysere disse dataene. Hvis du ikke kan tyde disse dataene selv, bør du skaffe deg en bok om drømmetydning. Ellers er du svært opptatt av alt som har med den alternative retning å gjøre. Helsen er god, bruk litt mer tid til hvile og mosjon.

 

Dine lykketall : 8, 23, 29 og 32

 

Okse

 

I ro og mak fordype deg i dine indre anliggender i denne uken. Du merker en stadig økende interesse for psykologi og har lyst til å studere det nærmere. Men du må ikke glemme at du må avsette litt tid til din partner, videre er det lurt av deg å ikke flørte for mye. Og hvis du gjør det, så kan ditt nåværende forhold ende galt. Helsen er god, fortsatt er det litt kaldt ute.

 

Dine lykketall : 7, 20, 29 og 32

 

Tiger

 

Du har nok for mange drømmer i denne tiden, og du blir slett ikke blid hvis noen kniper deg i armen for å vekke deg. Du er ikke kjent for å sette ditt lys under en skjeppe, og i denne tiden føler du virkelig at du klarer å løfte dine ambisjoner opp på et enda høyere nivå. Din selvtillit er det ingen ting i veien med, men det er en del hindringer som må forseres før du kommer så langt. Du er altfor tilbøyelig til å ville blåse i disse hindringene. Andre prøver å komme med gode råd, men du hører ikke etter. Nå må du skjerpe deg, ellers vil alt rakne for deg, og da er det kanskje for sent.

 

Dine lykketall : 1, 20, 26 og 31

 

 

Hare

 

Det er skjedd en del ting siden uken begynte, og tiden er inne til å gjøre opp status for det gamle året og det nye som kommer. Du vil nok tenke over hva var det som hendte da - og hvorfor gikk det slik som det gjorde ? Kanskje skyldtes det den måten du valgte å handle på ? Ellers er uken ganske rolig, ingen særlig happening i sikte, men det er godt å få litt tid på seg selv og dine nærmeste. Din partner trenger nok en liten oppmuntring, gjør det, uken avslutter med mye romantikk.

 

Dine lykketall : 1, 22, 23 og 29

 

 

Drage

 

Det blir nok en større utfordring enn det du venter deg. I denne uken møter du dessverre en del uforutsette hindringer. De nye tingene som du gjerne vil arbeide med, blir stoppet før de blir startet. Prosjektene som allerede er i gang, blir ren og skjær rutine. Og dette kan du ikke fordra og du kjeder deg. De ting som du har stor tro på, har du ikke mye tid til. Du føler deg trett og uopplagt, mest fordi du tar problemene fra arbeidsplassen med deg hjem. Nå kan du komme inn i en ond sirkel hvis du ikke passer på. Ta en ting av gangen og si til deg selv at du må rydde opp i dette, og da vil alt gå av seg selv.

 

Dine lykketall være : 11, 23, 25 og 28

 

 

Slange

 

Din iherdighet har vært svært fremtredende denne uken, og det er kommet frem en del positive og konstruktive resultater ut av det hele. Klimaet på arbeidsplassen er utmerket nå i disse dager, og forholdet til kolleger er på det beste. Nå kan du virkelig vise andre hva du duger til. Uken kan avsluttes med en skikkelig feiring på grunn av fortjenester som du har klart å dra inn på vegne av din arbeidsgiver.

 

Dine lykketall : 11, 20, 25 og 33

 

 

 

Hest

 

De gode og positive tendensene fortsetter i den nærmeste fremtid. Du har faktisk tak på tingene nå, og har så stort overskudd at du kan rette oppmerksomheten mot nye områder. Og det trengs, skal du leve opp til dine ambisjoner. Din iherdighet og pågåenhet møter ingen motstand - tvert imot blir du bakket opp på alle bauger og kanter. Takket være et grundig forarbeid kan du regne med skikkelig uttelling i slutten av uken.

 

Dine lykketall : 1, 29, 30 og 31

 

 

Geit

 

Denne uke vil gå noe tregere for deg, selv om du jobber like hardt og målrettet som før. Arbeidssituasjonen synes nå å ta en ny vending, pass imidlertid på unødig sjalusi fra en som står deg nær. Prøv å nøytralisere dette ved å få med ham i dine planer og prosjekter, og da vil mye være vunnet. Uken er ellers god til pleie av et nytt romantisk forhold, og du fortjener å få oppmerksomhet og ros fra din nye kjæreste nå.

 

Dine lykketall : 1, 23, 24 og 32

 

 

Ape

 

Dette blir en deilig uke både rent intellektuelt, arbeidsmessig og ikke minst hva kjærligheten angår. Om du har følt at ting ikke var helt riktig bra i begynnelsen av uken, så kan alt forandre seg allerede fra midten av denne uken. Du er mer åpen og frimodig i dine samtaler med andre og omgås langt flere mennesker. På jobben vil alt gå mye lettere nå, og humøret stiger noen hakk. Du har aldri følt deg noe bedre enn akkurat nå.

 

Dine lykketall : 3, 27, 28 og 32

 

 

Hane

 

 

Igjen vil du finne en spennende uke, især når det gjelder jobben og dine ambisjoner. Det synes å være utsikter til at du får en mer betrodd stilling i din nåværende arbeidssituasjon, noe som mer eller mindre betyr en form for forfremmelse. Og dette har du higet etter ganske lenge. Du har forresten mye kreativitet i deg, og dette ønsker du å ta frem og bruke. Uken avsluttes med en del hyggelige treff og sammenkomster, noe som du virkelig kan se frem til.

 

Dine lykketall : 3, 23, 29 og 32

 

Hund

 

 

Det er på tide for deg å forsøkee å lære å kjenne deg selv ved å være handlingskraftig og konsentrere deg på det vesentligste. Hvis du er forberedt på å gjennomføre dette, vil denne perioden kunne hjelpe deg til større innsikt. I midten av uken får du trang til å gå dine egne veier ved å legge om noen av dine rutiner. Pass imidlertid på at du ikke kommer ut av kurs. Det gjelder for deg å ta et skritt av gangen.

 

Dine lykketall være : 2, 20, 24 og 33

 

Gris

 

Du vil få mange veldig spesielle opplevelser denne uken, det vil bringe kjærligheten og romantikken i forgrunnen. Du ønsker å være forelsket - koste hva det koster vil. Nå må din partner fornye seg, og hvis ikke så kan du saktens begynne å se etter i en annen kant. Når alt kommer til alt, så er det bedre å ta vare på gammel kjærlighet i denne tiden, for som det heter, gammel kjærlighet ruster ikke.

 

Dine lykketall : 1, 23, 24 og 32

 

 

 

 

 

 

 
 
Løven
Løven
Sagittarius
Skytten
Aries
Vær
Pisces
Fiskene
Scorpio
Skorpion
Cancer
Kreps
Tvillingene
Tvillingene
Vannmann
Vannmann
Vekt
Vekten
Virgo
Jomfruen
Taurus
Tyren
Capricorn
Steinbukk
Kinesisk astrologi:

Rotten
Rotten
Oksen
Oksen
Tigeren
Tigeren
Haren
Haren
Dragen
Dragen
Slagen
Slangen
Hesten
Hesten
Geita
Geita
Apen
Apen
Hanen
Hanen
Hunden
Hunden
Grisen
Grisen