Language Language Language Language Language Language Language Language Language

โหราศาสตร์จีนลิง

Foslashdt aringr 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 เฉียบแหลม ฉลาด ขี้สงสัย และกระตือรือร้น ลิงไม่ชอบอยู่ในที่เดียวตลอดเวลา จึงต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ลิงเข้าสังคมและมักมี เพื่อนมากมาย