Language Language Language Language Language Language Language Language Language

ราศีเมถุน

ราศีเมถุน 21 พฤษภาคม 21 มิถุนายน คุณเป็นคนชอบเข้าสังคมและชอบคนรอบข้างที่เป็นมิตร ชอบพูดคุย และนักปรัชญา ฉลาด มีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ แต่คุณยังเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและกระสับกระส่ายอีกด้วย